RCS Winkelstelling blog

Start of aanbouw stelling

Er bestaan twee verschilde stelling termen genaamd start en aanbouwstellingen (aanbouwmeter). Hieronder leggen we u kort uit wat het verschil is.

Het verschil tussen een start- en een aanbouwmeter heeft te maken met de samenstelling van de winkelstelling.

Een startmeter ook wel complete winkelstelling genoemd  is het startpunt van een winkelstelling en vormt de basis. Een startmeter heeft altijd 2 voeten en twee stijlen. Hierdoor kan de winkelstelling zelfstandig functioneren. Een startmeter kan worden gebruikt om een nieuwe rij winkelstelling te creëren of los neer te zetten.

Daarnaast bestaan er ook aanbouwmeters dit is een aanvulling op een bestaande startmeter. Een aanbouwmeter heeft één stijl en voet, omdat het wordt bevestigd aan de zijde van de startmeter. Het ontbreken van een stijl en voet maakt het noodzakelijk om de stelling te koppelen aan een startmeter.

Het is altijd mogelijk om van een aanbouwmeter een startmeter te maken. Hiervoor is dan een losse stijl en voet voor nodig.